Adoptie: wat komt er bij kijken?

Als je eenmaal besluit een kind te adopteren, staat er niet binnen een week een mandje op de stoep. Voordat het zover is, doorloop je een lang traject. Waar begin je en wat komt er allemaal bij kijken?

Voordat je kind bij jullie thuis in het wiegje ligt, moet er veel geregeld worden. Het begint allemaal met het indienen van een aanvraag bij de  Stichting Adoptievoorzieningen. De stichting kijkt of je voldoet aan de voorwaarden. Zo ja? Dan kan de procedure beginnen.

Voldoe je?

Wil je toegelaten worden tot de adoptieprocedure? Dan moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  • Je mag als single, samenwonend of getrouwd stel de procedure starten.
  • Samen adopteren kan alleen als je getrouwd bent, anders adopteert één van jullie het kind.
  • Op het moment van de aanmelding mag je niet ouder zijn dan 41 jaar, soms wordt er een uitzondering gemaakt.
  • Als je 42 jaar of ouder bent, kun je alleen een kind adopteren dat twee jaar of ouder is.

Voorlichting

De Stichting Adoptievoorzieningen zal je na toelating uitnodigen voor voorlichtingbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten komen verschillende thema’s aan bod, zoals hechting, identiteit, biologische ouders en de voorgeschiedenis van het kind. Op deze manier kun je nog eens goed nadenken over je keuze en hierover praten met andere adoptieouders.

Toestemming

Als je na het volgen van deze bijeenkomsten nog steeds achter je keuze staat, start de Kinderbescherming een onderzoek naar je gezinssituatie. Het onderzoek bestaat uit vier gesprekken waarin ze uitvissen hoe je leefsituatie is en wat je wensen en beweegredenen zijn. Als je de keuring hebt doorstaan, krijg je van het Ministerie van Justitie toestemming een kind uit het buitenland te adopteren.

De adoptie

Nadat je toestemming hebt gekregen, volgt de fase van bemiddeling. Per land is er een stichting die voor je bemiddeld. Ieder land heeft namelijk eigen eisen en regels. De bemiddelaar kijkt goed naar jullie wensen en of die matchen met die van het kind dat ter adoptie wordt aangeboden.
Is er een kind gevonden dat bij je past? Dan volgt er een voorstel. Ga je hiermee akkoord? Spring dan in het vliegtuig om je langverwachte kind te gaan halen.

Duur van de procedure

Nederland is erg zorgvuldig als het om adoptie gaat. De stappen die je moet doorlopen nemen veel tijd in beslag. Iedere fase heeft ook weer zijn eigen wachttijd en procedure. Op dit moment duurt de gehele adoptieprocedure ongeveer drie tot vijf jaar.

Kosten

Het is helaas geen fabel dat adopteren duur is.

  • Aan de Stichting Adoptievoorziening betaal je ongeveer €900.
  • De bemiddelkosten variëren per land en bemiddelaar. Dit bedrag ligt tussen de €7.500  en €22.700.
  • Aanvragen verblijfvergunning €285.
  • Adoptie naar Nederlands recht ongeveer €600.

Meer informatie kun je vinden op de site van Stichting Adoptievoorzieningen.

Reageer op artikel:
Adoptie: wat komt er bij kijken?
Sluiten