Redactie
Redactie Peuter 7 jun 2018

5 tips tegen aandacht vragen

Peuters en kleuters kunnen erg moeilijk op hun beurt wachten. Maar nu je kind wat ouder is, kan je toch wel van hem verwachten dat hij soms even kan wachten? Voor sommige kinderen is dit erg lastig. Bekijk onze tips wat je hier tegen kan doen.

5 tips tegen aandacht vragen:

Stel regels op

Neem je kind bij je en vertel hem dat je soms bezig bent met iets, waarbij je niet gestoord mag worden. Leg hem uit op welke momenten dat is en hoe lang het duurt. Stel samen met je kind een aantal regels op. De regels moeten je kind vertellen wat hij wél moet doen, in plaats van wat hij niet moet doen. Stel ook consequenties op voor als je kind de regels overtreedt.

Structuur en regelmaat

Zorg dat jij en je partner dezelfde regels hanteren, en houd je strikt aan de regels. Een kind heeft behoefte aan structuur en regelmaat. Ga er ook altijd direct op in als je kind een regel overtreedt. Vertel hem wat het probleem is, en waarom het een probleem is. Lees hier meer »

Geef geen aandacht aan slecht gedrag

Geef geen aandacht aan storend gedrag. De aandacht die je je kind geeft op die manier werkt als een versterker. Reageer dus alleen kort door te vertellen wat het probleem is en waarom het een probleem is.

Tijdens het wachten

Spreek met je kind activiteiten af die hij kan gaan doen als hij op je aandacht moet wachten. Bijvoorbeeld tekenen, lezen of een puzzel maken. Maak een lijstje van deze activiteiten. Wanneer je bijvoorbeeld aan het bellen bent en je kind om je aandacht vraagt, hoef je hem alleen maar op het lijstje te wijzen.

Laat je kind tijdens het wachten weten dat hij het goed doet. Geef een knipoog om te zeggen: ‘Je doet het goed.’ Of geen een knikje waarmee je zegt: ‘Ik kom zo bij je, ik vergeet je niet.’

Belonen

Complimenteer je kind als hij zich aan de regels houdt. Dit geeft hem motivatie om door te gaan. Spreek ook met je kind af dat als hij zich bijvoorbeeld een week aan de regels houdt, hij een beloning krijgt. Dat zou vrijdagavond een uur langer opblijven kunnen zijn, maar ook een leuke activiteit samen doen. 

Reageer op artikel:
5 tips tegen aandacht vragen
Sluiten