Redactie
Redactie Gezin 7 jun 2018

Co-ouderschap: gedeelde zorg

Wanneer je samen kinderen krijgt, ben je de rest van je leven aan elkaar verbonden, ook als het misloopt met je relatie. Gelukkig gaan scheidingen tegenwoordig steeds vaker in goede harmonie en wordt de zorg voor de kinderen ook steeds vaker gezamelijk geregeld. Als je, of dit nu door een scheiding is of omdat jullie simpelweg niet samen kunnen of willen leven, voor co-ouderschap kiest, komen er wel wat financiële consequenties bij kijken.

Het zogeheten co-ouderschap, waarbij de ouders de opvoedende taken van de kinderen in gelijke mate delen, kan in de vorm van aftrek buitengewone lasten en fiscaal voordeel opleveren. Ouders moeten dit dan wel goed regelen. Van belang is in dit verband de wijze waarop de kinderbijslag wordt uitgekeerd. De kinderbijslag is bedoeld als tegemoetkoming in de onderhoudskosten voor kinderen. Het is dus niet zo dat de bijslag altijd aan de ouder(s) toekomt. In principe wordt de kinderbijslag betaald aan de ouder tot wiens huishouden het kind behoort. Overigens kan in sommige gevallen ook recht bestaan op kinderbijslag voor kinderen die niet tot het huishouden behoren. De ouder moet dan wel bijdragen aan het levensonderhoud van die kinderen. Ouders krijgen voor ieder kind één keer kinderbijslag. Als zij samenleven of als het kind tot het huishouden van één ouder behoort, levert dat geen problemen op. Bij co-ouderschap behoort het kind echter tot het huishouden van beide ouders. Tot twee huishoudens dus. Tenzij anders is afgesproken, wordt dan de kinderbijslag gelijkelijk tussen de co-ouders verdeeld.

Aftrekpost

Een ouder die in het levensonderhoud van zijn kinderen voorziet, mag de uitgaven daarvoor in beginsel aftrekken van zijn inkomstenbelasting. Dat is de aftrekpost buitengewone last. Om voor aftrek in aanmerking te komen, moet de betreffende ouder aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén van de voorwaarden is dat de ouder geen recht heeft op kinderbijslag. Wanneer de kinderen toch bij één van de ouders gaan leven, krijgt deze de kinderbijslag en mag de andere ouder de door hem of haar bijgedragen kosten als buitengewone last aftrekken. Bij co-ouderschap ligt dat ingewikkelder. Immers, in beginsel hebben dan beide ouders recht op (de helft van) de bijslag. Daardoor kan geen van de ouders zijn kosten aftrekken. Dat komt anders te liggen als de co-ouders met de Sociale Verzekeringsbank afspreken dat de kinderbijslag slechts aan één van de twee wordt overgemaakt. Op grond van een uitspraak van de Hoge Raad mag dan de andere ouder zijn kosten van levensonderhoud aftrekken. Het moet wel om een reële situatie gaan. Het is dus niet toegestaan dat één van de ouders de kinderbijslag ontvangt en deze (deels) direct doorbetaald aan de ander.

Meer informatie

Bij het Nibud is een geactualiseerde uitgave verschenen van de GeldWijzer Co-ouderschap. Het boekje zet de voor- en nadelen van co-ouderschap op een rij en geeft aan welke afspraken er dienen te worden gemaakt. Het geeft ook informatie over de diverse regelingen waarin co-ouderschap tot onduidelijkheid leidt. Behalve de kinderbijslag en de aftrek voor buitengewone lasten, komen de kinderopvang, de huursubsidie, de wet Tegemoetkoming Studiekosten en de ziektekostenverzekering aan de orde.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Co-ouderschap: gedeelde zorg
Sluiten