Een testament: hoe werkt dat?

Nu ik een kind heb, lijkt het mij wijs iets te regelen voor mijn kind, mocht er onverhoopt wat met mij of mijn partner gebeuren. Hoe werkt een testament precies? 

Ongelukken gebeuren, dus het is verstandig om bepaalde zaken goed te regelen. In je testament kun jij bepalen wie jouw kostbare bezittingen krijgt en – veel belangrijker – wie jij wilt dat er voor je kind gaat zorgen.

Voogdij

Als jij komt te overlijden, wil je waarschijnlijk dat je kinderen bij je partner blijven. Maar wat als jullie allebei wat overkomt? Dan kan het gebeuren dat de rechter je kinderen toewijst aan iemand die jij niet als voogd zou hebben gekozen. Misschien wil jij dat jouw ouders of je beste vriendin voor de kinderen gaan zorgen, maar als er niets op papier staat, kunnen ze bijvoorbeeld ook aan je schoonouders worden toegewezen. In een testament kun je  vastleggen wie je als voogd(en) voor jouw kinderen wilt, als jou (en jouw partner) iets overkomt. Een testament is wettelijk niet verplicht, maar wél bindend.

Nalatenschap

Behalve de verzorging en voogdij van je kinderen, is een testament ook bedoeld om de verdeling van jouw bezittingen te regelen. Als je geen testament hebt, wordt jouw nalatenschap behandeld volgens het erfrecht. En dat is afhankelijk van jouw burgerlijke staat. Als je getrouwd bent – of een geregistreerd partnerschap hebt – worden je bezittingen eerlijk verdeeld tussen je partner en je kinderen. Maar je kinderen krijgen voorlopig geen geld in handen. In het nieuwe erfrecht is het zo geregeld dat hun kindsdeel wordt uitbetaald als jouw partner ook komt te overlijden (of eventueel bij faillissement of schuldsanering). Dit voorkomt dat je partner jullie huis of andere bezittingen zou moeten verkopen om de erfdelen van de kinderen te betalen.

Samenwonend

Maar wat nou als jullie niet getrouwd zijn en samenwonen? Dan ligt de situatie heel anders. Als jullie geen samenlevingscontract hebben, geen kinderen en geen testament, wordt jouw nalatenschap verdeeld tussen je ouders en je eventuele broers en zussen. Als jij kinderen hebt – met je huidige partner of van een vorige – erven je kinderen alles.
Ook als jullie een samenlevingscontract hebben, zijn jij en je partner niet automatisch elkaars erfgenamen. Daarvoor moet jullie samenlevingscontract een verblijfsbeding bevatten. Hierdoor worden jullie gemeenschappelijke goederen aan de langstlevende toebedeeld. Jouw familie (ouders of broers en zussen) erven nog steeds jouw privé eigendommen, tenzij je in een testament hebt geregeld dat je ook die aan je partner nalaat.

Notaris

Voor een testament kun je terecht bij een notaris. Die kan je helpen met het opstellen van jouw testament en registreert het bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Het register houdt bij door welk persoon op welke datum en bij welke notaris een testament is gemaakt. De notaris geeft deze informatie door, maar niet wat er precies in het testament staat. Na een overlijden, wordt er – meestal via een notaris – bij het register informeren of er een testament is. De notaris die het testament heeft opgesteld, zal alleen aan direct belanghebbenden de inhoud van het testament bekendmaken. De kosten voor het opmaken van een testament liggen tussen de €150 en €200

Voor meer informatie over de voordelen van een testament kun je terecht bij op erfwijzer.nl