Rachelle Weiler
Rachelle Weiler Baby 1 nov 2019

Gezondheidsrisico’s voor prematuren lijken volgens nieuw onderzoek mee te vallen

Volgens statistieken worden er steeds meer baby’s prematuur geboren. Dit tot grote zorg van ouders en artsen. Maar een nieuw onderzoek laat zien dat de gezondheidsrisico’s van veel prematuur geboren baby’s op latere leeftijd minder ernstig zijn dan voorheen werd gedacht.

Als de bevalling van een baby tussen de 32 en 37 weken plaatsvindt, is er sprake van een vroeggeboorte. Als een baby voor 32 weken wordt geboren, is er sprake van extreme prematuriteit. Een premature geboorte is niet zonder risico’s. Studies wijzen uit dat te vroeg geboren baby’s hier zowel fysieke als geestelijke afwijkingen aan over kunnen houden.

Nieuw onderzoek uit Zweden

Een nieuw onderzoek dat in Zweden werd gedaan, stelt hopelijk veel ouders van prematuren iets meer gerust.
In dit land werd gekeken naar een grote groep baby’s, geboren tussen 1973 en 1990. Een kleine 6% van deze groep waren premature baby’s. Er werd gekeken naar hun actuele gezondheid in 2015. Alle deelnemers waren toen tussen de 18 en 43 jaar oud.

Tijdens dit onderzoek werd gekeken naar aandoeningen en afwijkingen die hart en longen betrof, hoge bloeddruk, diabetes en afwijkingen aan de hersenen.
Binnen de groep van prematuren bleek 55% helemaal gezond te zijn. Hoewel dit iets lager is dan de 63% van de baby’s die niet te vroeg geboren werden, concluderen onderzoekers dat de verschillen en de gezondheidsrisico’s veel minder groot zijn dan dat zij bij voorbaat dachten.

Let op:

Prematuren lopen ook risico op andere aandoeningen dan waarop de deelnemers in dit onderzoek werden onderzocht. Dit verschilt sterk per kind en hangt af van de duur van de zwangerschap. Problemen in ontwikkeling kunnen uiteenlopen van zware geestelijke handicaps en ontwikkelingsachterstanden tot bijvoorbeeld een minder goede conditie door mindere longrijping.
Het onderzoek is dus geen hard bewijs dat een prematuur geboren baby minder risico loopt op qua gezondheid dan een voldragen baby, maar het geeft ouders van deze kleintjes hopelijk wel iets meer rust!

Lees ook:

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Gezondheidsrisico’s voor prematuren lijken volgens nieuw onderzoek mee te vallen
Sluiten