Rachelle Weiler
Rachelle Weiler Baby 9 jan 2020

Je kind tweetalig opvoeden is de perfecte braintraining voor je kleintje!

Soms heb je een partner die een andere taal spreekt, of soms vereist jullie veranderende woonomgeving een tweetalige opvoeding. Wat de reden ook is, je kind tweetalig opvoeden kan een behoorlijke uitdaging zijn.

Uit eerder onderzoek kwam soms naar voren dat tweetalige kinderen over een minder grote vocabulaire beschikken dan kinderen die ééntalig werden opgevoed. Maar een nieuws onderzoek laat zien dat niets minder waar is. Dit onderzoek laat zien dat er juist veel voordelen kleven aan een tweetalige opvoeding!

Frans-Engelse opvoeding

De Universiteit van Alberta in Canada deed onlangs een groot onderzoek naar de taalontwikkeling van kinderen tussen de 4 en 6 jaar oud, die zowel Engels als Franstalig werden opgevoed.
Eerdere onderzoeken gaven aan dat de vocabulaires van tweetalige kinderen op die leeftijd kleiner was. Maar nu zagen de wetenschappers geen verschil tussen het gebruik van de hoeveelheid woorden tussen de tweetalige en eentalige kinderen.

Indicatoren dat kinderen op latere leeftijd goed zullen presteren op school, of juist minder, wordt vaak gebaseerd op:

  • De mogelijkheid om duidelijke, beschrijvende verhalen te vertellen
  • De woordenschat van de kleintjes

Het onderzoek in Canada wees uit dat de woordenschat van de tweetalige kinderen in beide talen net zo groot was als dat van eentalige leeftijdsgenoten. Ook bleken de tweetalige kinderen niet achter te blijven in hun vermogen om verhalen over te brengen. Tweetalige kinderen konden na verloop van tijd sneller schakelen tussen de talen. De optimale braintraining!

Tweetalig opvoeden

Toch is een iets kleinere woordenschat per taal van een tweetalig kind in beginsel normaal. Waar een eentalig kind zich focust op het uitbreiden van de vocabulaire in één taal, wordt dit bij tweetalige kindjes verdeeld.
Zelfs als deze kinderen in eerste instantie een kleinere woordenschat hebben, trekt dit in bijna alle gevallen na verloop van tijd recht.

Het lijkt erop alsof steeds meer ouders kiezen voor een tweetalige opvoeding. Dit kan komen door verschillende landen van herkomst van de ouders, of omdat werk en leven steeds internationaler worden ingericht.

Als het tweetalig opvoeden van je kind ook iets is dat jij overweegt, lees dan eerst dit artikel met meer tips.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Je kind tweetalig opvoeden is de perfecte braintraining voor je kleintje!
Sluiten