Redactie
Redactie Gezin 7 jun 2018

Kinderopvang: wie gaat dat betalen?

Als jij ervoor kiest na je zwangerschap weer aan het werk te gaan, zul je een vorm van opvang voor jouw kind moeten regelen. Natuurlijk zijn er ouders die hiervoor de hulp van familie en vrienden inroepen. Maar je kunt er ook voor kiezen je baby naar de crèche te brengen. Er is alleen een nadeel: kinderopvang is duur. Wie gaat dat betalen?

De Wet Kinderopvang

De Wet kinderopvang regelt dat ouders, werkgevers en overheid de kosten van kinderopvang samen dragen. Daarnaast regelt de wet de kwaliteit van de opvang en het toezicht daarop. Lees hier alle ins en outs over de Wet Kinderopvang.

In het kort

  • Je sluit zelf een overeenkomst met een kindercentrum of gastouderbureau en betaalt ook zelf de rekening.
  • Je krijgt een deel vergoed van de via de overheid en je werkgever. Dit wordt als één bedrag uitgekeerd via de Belastingdienst; de Kinderopvangtoeslag.

Hoeveel?

Kinderopvangtoeslag is maatwerk. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van jouw inkomen, het soort opvang en het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang. Kijk op de site van de Belastingdienst hoeveel jij krijgt vergoed. Hier kun je ook direct Kinderopvangtoeslag aanvragen.

Kwaliteitscontrole

Met de Wet Kinderopvang regelt de overheid de kwaliteit van de kinderopvang. In de wet zijn basiskwaliteitseisen geformuleerd waaraan de kinderopvang moet voldoen. De wet verplicht het kindercentrum of gastouderbureau te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Ook zijn zij verplicht ouders te informeren over het gevoerde beleid. Elk kindercentrum of gastouderbureau is verplicht een oudercommissie in te stellen. De oudercommissie adviseert over tal van zaken zoals bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van veiligheid, openingstijden en de prijs. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit. De GGD voert daarom regelmatige inspecties uit. Kindercentra en gastouderbureaus die aan alle eisen voldoen, worden in een register bij de gemeente opgenomen. Je hebt alleen recht op een tegemoetkoming van de overheid als het kindercentrum of gastouderbureau waarvan jij gebruikt maakt bij de gemeente is geregistreerd. Ook de werkgever kan om een bewijs van registratie vragen.

Reageer op artikel:
Kinderopvang: wie gaat dat betalen?
Sluiten