Redactie
Redactie Peuter 6 jun 2018

Maak muziek met je peuter!

Samen liedjes zingen en dansen met je peuter is leuk en goed voor zijn ontwikkeling! Maar waarom is muziek zo goed voor je kind? 

Zing een liedje en je baby klapt vrolijk in zijn handen. Nog even en hij zingt samen met jou poesje mauw…

Blije peuter

Muziek maken is leuk en dat vindt je peuter zelf ook! Kinderen zijn volop in ontwikkeling en dit wordt door muziek extra gestimuleerd. Door te zingen en daarbij in de handen te klappen of te dansen, wordt je peuter blij. En wanneer je samen een liedje zingt met je peuter, maken jullie samen plezier en wordt jullie band alleen maar sterker.

Emotie

In het leven van je peuter komen heel wat emoties voorbij. Van blij en vrolijk zijn tot helaas ook pijn en verdriet. Muziek helpt je peuter om gevoelens makkelijker te uiten.

Taalontwikkeling

Ook de taalontwikkeling van je peuter wordt gestimuleerd door actief bezig te zijn met muziek. Ritme, melodie en intonatie vormen de basis van de taal bij je peuter. Hoe vaker hij een liedje zingt, hoe meer hij het herkent en probeert mee te zingen. Je peuter stimuleert zijn spraakontwikkeling en geeft betekenis aan een liedje. Daardoor leert hij steeds nieuwe woordjes. 

Tip! Muziek helpt je peuter te leren praten! Lees hier hoe in ons artikel ‘Leren praten doe je zó!’

Verbetering van de motoriek

Door muziek verbetert je peuter zowel zijn grove als fijne motoriek. Dat doet hij door bijvoorbeeld te leren trommelen met stokjes en daarbij verschil te maken tussen hard getrommel en zacht geroffel. Ook zal hij ontdekken wat hij precies met zijn handen en voeten kan. Zo komt hij erachter dat hij kan klappen en dansen op muziek, waardoor zijn motoriek sterk verbetert.  

Verbeter de muzikaliteit

Tijdens het muziek maken doet je peuter steeds een beroep op zijn hersenen. Muziek heeft namelijk invloed op beide hersenhelften. De ene hersenhelft hangt vooral samen met gevoel, terwijl de andere meer gericht is op het denken. Deze worden aan elkaar gekoppeld, wat de muzikaliteit van je peuter ontwikkelt. Daardoor kan hij beter een ritme herkennen, een melodie zingen en toonhoogtes onderscheiden. Ook kan muziek bijdragen aan een goed geheugen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Maak muziek met je peuter!
Sluiten