Steeds minder vrouwen kiezen voor een thuisbevalling

De thuisbevalling. Vroeger een groot onderdeel van de Nederlandse geboortecultuur, maar nu komt het amper nog voor. Sinds wanneer is er sprake van deze ommezwaai en waarom geven nu zoveel aanstaande moeder voorkeur aan het ziekenhuis of geboortecentrum?

Cultuurverandering

Het lijkt erop dat steeds meer vrouwen een bevalling in het ziekenhuis verkiezen boven een thuisbevalling door de toenemende vraag naar pijnstilling. Omdat een epiduraal steeds vaker wordt verstrekt aan vrouwen, verkiezen zij een medische bevalling. Deze kan namelijk niet thuis worden toegediend door een verloskundige.
Ook kijken en luisteren aanstaande moeders steeds vaker naar ervaringen uit hun omgeving. Dit zou een versterkend effect hebben op het feit dat er meer vrouwen in het ziekenhuis bevallen.

De relatief hoge babysterfte rondom de bevalling in Nederland zou ook een rol kunnen spelen dat steeds meer vrouwen het ziekenhuis bevallen boven thuis. Dit wordt vaak gezien als veiliger voor zowel moeder als kind. Een thuisbevalling is in beginsel veilig, maar bij onvoorziene complicaties is er vaak te weinig tijd om de bevalling over te dragen aan het ziekenhuis.
Tegenwoordig worden er ook steeds meer prenatale en genetische onderzoeken verricht tijdens de zwangerschap. Op basis van deze uitslagen worden zwangere vrouwen sneller overgedragen van verloskundige naar gynaecoloog.

De thuisbevalling in cijfers

In Nederland is het systeem rondom de zwangerschap en geboorte van een baby opgebouwd uit twee lijnen. De eerste lijn is de controle en zorg van een verloskundige. Zij monitort de zwangerschap van de vrouw en is aanwezig bij de bevalling, of dit nu thuis of in het ziekenhuis gebeurt.
Zodra zich tijdens de zwangerschap echter complicaties voordoen, of er wordt om medische redenen anders besloten, wordt de zwangerschap overgedragen aan de gynaecoloog. De zwangerschap en bevalling worden dan tweede lijn, ofwel medisch.

In 2017 zijn er 163.128 vrouwen bevallen in Nederland.
Slechts 12,7% van deze vrouwen kozen voor een thuisbevalling. In totaal zijn 27,8% van de vrouwen in de eerste lijn bevallen. Dat wil zeggen: ofwel thuis met hulp van een verloskundige, of in een geboortecentrum of ziekenhuis met hulp van een verloskundige. In het ziekenhuis komt er dan geen begeleiding van een gynaecoloog of een epiduraal aan te pas.
71,5% van alle zwangere vrouwen in 2017 zijn dus in de tweede lijn, ofwel medisch bevallen. Hierbij werden zij begeleidt door een gynaecoloog. Voor deze ziekenhuisbevalling kan er dus een medische oorzaak zijn, of de wens van de moeder om tijdens de bevalling verdoofd te worden.

Verschil in afkomst

Opvallend in de cijfers is dat allochtone vrouwen vaker dan autochtone vrouwen voor het ziekenhuis kiezen dan een thuisbevalling.  Uit onderzoek blijkt dat dit komt omdat allochtone vrouwen het medische systeem rondom de bevalling in Nederland niet altijd even goed begrijpen. Hierdoor heerst vaak de gedachte dat bevallen standaard in het ziekenhuis plaatsvindt. Soms is het voor allochtone vrouwen niet duidelijk dat de verloskundige autonoom een thuisbevalling mag begeleiden.

Lees ook

Laatste reactie
0 reacties totaal
Nog geen reacties
Praat mee op het forum
Reageer op artikel:
Steeds minder vrouwen kiezen voor een thuisbevalling
Sluiten