Nekplooimeting

Met prenatale diagnostiek kun je eventuele aangeboren of erfelijke afwijkingen opsporen. Er zijn verschillende onderzoeken hiervoor beschikbaar. Een hiervan is de combinatietest. De combinatietest bestaat uit een bloedonderzoek en een nekplooimeting. 

Hoe werkt het?

De nekplooimeting is een echoscopisch onderzoek dat plaatsvindt tussen je tiende en veertiende zwangerschapsweek.Tijdens het onderzoek wordt de dikte van de nekplooi van de foetus gemeten. In het nekje is dan vaak een beetje vocht aanwezig, deze ‘vochtophoping’ is gewoonlijk niet meer dan 3 mm dik. Wanneer uit de echo blijkt dat jouw kidje een dikkere nekplooi heeft dan gebruikelijk is, is de kans groter dat het kindje een aangeboren aandoening heeft. Er kan dan sprake zijn van een chromosoomafwijking, zoals bijvoorbeeld het syndroom van Down, maar ook bij bepaalde aangeboren afwijkingen aan bijvoorbeeld het hart is er vaak sprake van een dikkere nekplooi. Bij een erg groot vochtverschil van bijvoorbeeld 8 mm in plaats van 3 mm, is er meer kans op een afwijking dan bij een kindje die op 3.5 mm zit. Uiteindelijk wordt de kans op downsyndroom berekend aan de hand van de uitkomsten van het bloedonderzoek, de nekplooimeting, de leeftijd van de moeder en de precieze duur van de zwangerschap.

Hoe betrouwbaar is het?

De combinatietest biedt geen zekerheid. De test geeft alleen aan of je een grote of kleine kans hebt op een kindje met Downsyndroom. Bij een verhoogde kans kun je kiezen voor vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek bestaat uit een vlokkentest (tussen 11 en 14 weken zwangerschap) of een vruchtwaterpunctie (na 15 weken zwangerschap). Daarmee krijg je zekerheid of je kind een aandoening heeft. Soms wordt er ook een uitgebreide echo gedaan.

NIP-Test

Sinds 1 april 2014 is er ook de mogelijkheid om mee te doen aan de studie naar de NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test). De NIPT is een test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of je ongeboren kind mogelijke chromosomale afwijkingen heeft. Naar verwachting is vanaf het voorjaar van 2017 de NIP-Test voor iedereen in Nederland beschikbaar.

Reageer op artikel:
Nekplooimeting
Sluiten