Redactie
Redactie Kleuter 7 jun 2018

Welke soorten basisonderwijs zijn er?

Als je kind vier jaar is, mag hij naar de basisschool. Maar hoe kies je de school die bij je kind past? Voor je een keuze maakt, is het belangrijk om de verschillende soorten onderwijs duidelijk op een rij te hebben.

Dit zijn de soorten onderwijs zoals vastgesteld door de overheid

1) Openbare basisscholen

De naam zegt het eigenlijk al, een openbare basisschool is voor iedereen toegankelijk. Er wordt dus niet gewerkt vanuit een godsdienst of levensovertuiging, daardoor weerspiegelt de school vaak de buurt waarin hij staat. Ongeveer een derde van de Nederlandse kinderen zit op een openbare basisschool.

2) Bijzondere basisscholen

Op een bijzondere basisschool krijgt je kind les vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. Denk bijvoorbeeld aan rooms-katholieke, protestants-christelijk, islamitische en hindoeïstische scholen.

3) Algemeen bijzondere scholen

Bij dit type basisschool wordt er les gegeven vanuit bepaalde opvoedkundige uitgangspunten. Voorbeelden van deze scholen zijn montessorischolen, daltonscholen, jenaplanscholen en vrije scholen.

4) Brede scholen

Zoals de naam al suggereert kun je bij een brede school voor meer dan alleen onderwijs terecht. Ze combineren onderwijs met opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. Hierdoor krijgen kinderen meer kansen om hun talenten te ontwikkelen.

5) Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die moeilijk leren en kinderen met gedragsproblemen. Voor je kind naar het speciale basisonderwijs gaat, wordt er eerst alles aan gedaan om hem op het reguliere basisonderwijs te houden. Als je kind een beperking heeft, zijn er ook scholen voor speciaal onderwijs. Deze scholen zijn bedoeld voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of stoornis. Bij dit onderwijs krijgen de kinderen dan meer aandacht en begeleiding.

Reageer op artikel:
Welke soorten basisonderwijs zijn er?
Sluiten